publiek kl
 

Wat is POPU

 

Wat is POPU

Wat we doen

Het POPU houdt een aantal keer per jaar een bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn vrij. (Er is geen verplichting!) Ze zijn 1x per maand op een avond van september tot juli.
Het POPU houdt bijna maandelijks een bijeenkomst van september tot juli.

De avondenbijeenkomsten hebben een thema: bijv. Sinterklaas, schimmen, publiek, lesmateriaal bij je voorstelling of de avond wordt gebruikt voor onderlinge uitwisseling. Een “rondje groep”. De beschikbare tijd wordt over het aantal aanwezigen verdeeld . Er is dan gelegenheid om iets te laten zien, te vragen of een ervaring te delen. Een unieke gelegenheid om in korte tijd van iedere deelnemer zijn idee/ervaring over een onderwerp te krijgen.

Het POPU organiseert een aantal keer per jaar een themadag met een onderwerp
op het gebied van poppenspel. B.v. techniekbeurs, geluid, spreken in het openbaar, humor in het poppenspel).

Er is ook gelegenheid om een presentatie te geven van je voorstelling op een bijeenkomstavond of een andere dag . (dit kan ook met publiek zijn indien gewenst) wij noemen dit POPU presenteert. Er worden op verzoek van de deelnemer tips en tops gegeven indien gewenst .

Waar? De POPU avonden vinden plaats bij een van de deelnemers thuis of in hun atelier.
Deze avonden zijn met of zonder eten vooraf . Te organiseren door degene die de avond verzorgd (een vergoeding is mogelijk).

De data van de bijeenkomsten worden in de bestuursvergadering bepaald nadat in onderling overleg met de deelnemers de meest geschikte avond van de week is gekozen.
Er is een deelnemerslijst voor de deelnemers met naam, adres, telefoonnummer, naam theater, en wat de speler nog meer kan/heeft. eigen theater, reizend, doelgroepen enz.

De deelnemers aan het overleg betalen vrijwillig een bijdrage. Het bestuur doet altijd een voorstel voor de hoogte van de bijdrage. Het is niet verplicht. Men mag meer maar ook minder geven. Van het geld worden bijvoorbeeld, zaalhuur, postzegels en lunch tijdens een workshop betaald.

Er is ook een Facebook pagina van het POPU. Hierop worden de bijeenkomsten aangekondigd. En nieuws gedeeld. Deelnemers kunnen er zelf dingen plaatsen als men zelf Facebook heeft en de pagina een Like (vind ik leuk) heeft gegeven.