Kleine Zon 2 kl
 

Wat is POPU

 

Wat is POPU

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: Een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene bestuursleden.
Het bestuur van het POPU wordt gevormd door vijf leden door elkaar uitgekozen, zodat er een optimale chemie is tussen de mensen die de plannen en structuur voorleggen aan de deelnemers van het overleg.
Per jaar zijn er twee bestuursvergaderingen. Indien nodig kunnen het er ook meer zijn.

Het bestuur bestaat uit: Een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene bestuursleden.

Momenteel:

Voorzitter:                
Vacature

Secretaris:             
Carola Pelder
06 30305698

Penningmeester:     
Marcel Oudenbroek
06 20269461

Algemene bestuursleden:
Anja Oosterbeek
06 21601644

Emma van Dobben
06 27075606

Het bestuur is ook direct een kerngroep voor de bijeenkomsten.