publiek kl
 

Nieuws

 
Verslag Popuavond 9 januari 2017

Nieuws

Verslag Popuavond 9 januari 2017

09 januari 2017
Verslag  POPUbijeenkomst in Hilversum  

Aanwezig: 9 poppenspelers.

Thema: Doelgroepen en ervaringen uitwisselen.

Korte impressie van de inhoud /uitwisseling van kennis en ervaring in deze bijeenkomst.

1. Werkervaringen van deelnemers:
 • Spelen in het Openluchtfestival onder barre weersomstandigheden (tent waarin het gaat regenen). Het was een mooie ervaring, door de locatie en de kerstsfeer.
 • Bezoek Christelijk festival (one way UK: http://www.onewayuk.com/) in Engeland was zeer inspirerend. In NL bestaat geen aparte groep voor Christelijke poppenspelers. Dit is ooit wel geprobeerd. Er is wel markt binnen de kerken
 • Ervaringen met het kerstspel worden uitgewisseld, dit wordt op verschillende manieren en verschillende plekken gespeeld. Kerken en het Leger des Heils heeft bv. in Kampen poppenspel ingezet met kerst.

2. Verschillende doelgroepen op leeftijd, met of zonder beperking en wat vraagt dit:

Familievoorstellingen: 0-88 jaar.
Humor voor kinderen en ook voor volwassenen.

Hoe spreek je ouders aan (op eigen kletsgedrag):
 • Tijdens inloop ouders benaderen dat de zaal zo is zo gebouwd dat je vooraan hoort wat er achteraan gezegd wordt.
 • Zaalbeheerder, inhuurder inzetten om dit ouders te zeggen.
 • Buiten het theater ouders voor de deur ouders aanspreken, voor ze de zaal betreden: Fijn dat u er bent, we gaan er een fijne voorstellingen van maken. Dit kan alleen met uw hulp. Scharrelkinderen binnen bereik houden, grotere kinderen mogen vooraan zitten, kinderen op schoot daarachter. Verder is het fijn als u uw mobiel uit doen.
 • Pedagogisch medewerkers vooraf toespreken: Kinderen die een vleugel nodig hebben, achteraan met een van u erbij. Kinderen die durf hebben op eerste rij. Pm aanspreken als je ziet dat een kind het moeilijk heeft.
 • Eigen bankjes meenemen, lijn trekken.
 • Er blijven situaties die toch onvoorspelbaar zijn.

Hoe volg je wat er in publiek gebeurt:
 • Camera inbouwen in je kast, met monitor of een kijkgaatje in je kast. Volg zo wat publiek meemaakt.
 • Goed luisteren naar wat er gezegd wordt of andere geluiden waarnemen

Wanneer maak je contact:
 • Vooraf actief contact maken of kijken.
 • Briefje met namen vooraf vragen in de kast hangen. Positieve dingen benoemen en koppelen aan mensen uit het publiek. Dit hangt ook af van hoe interactief een voorstellingis.

Wat doe je als er ook pubers zijn: Dit komt weinig voor. Je kan hen vooraf laten zien hoe het werkt. Zo raken zij betrokken en wordt het voor hen interessant om te zien wat er gebeurt. Publiek voelt aan of je oprecht geïnteresseerd bent in hen en hen hierop aanspreken. Vragen wat ze komen te doen. Niet teveel ingaan op wat pubers zeggen.

1,5 + (boekstart, 15-20 minuten) of 2+ of 2-4 jaar.
Korte spanningsboog, versjes, kunnen improviseren, herhaling, eenvoud, belevingswereld van peuters kennen en hierop inspelen, cadans in het spel, tellen. Magisch denken, peuters zijn erg onder de indruk.
Niet doen: Veel tekst, dialogen, enge dingen, te moeilijk verhaal.

3/4-6 jaar
Meer verhaal, meer plot, verhaal iets ingewikkelder in vgl 1,5+ . Van belang bij leeftijdsverschil tussen kinderen: intonatieverschil in dezelfde tekst. Kleuters gaan iets meer mee in het verhaal, goede afloop. Magisch denken.Kinderen zeggen:‘het is nep’ reactie: ‘Ja, dit is theater.’
Er komen vaak jongere kinderen, dan je aangeeft.

5-8 jaar.
Humor, spanning, verrassing, emoties, fantasie en werkelijkheid laten afwisselen. Oudere broertjes en zusjes kunnen meer genieten van jong spel. Ze leiden geen gezichtsverlies. Dit geldt ook voor volwassenen.Wat moet er niet inzitten: Langdradig, herhaling om de herhaling, kleuterdeunliedjes.

9+bovenbouw
Ze voelen zich te groot voor poppentheater, hier moet je iets mee doen. Schaduwtheater maken, spelen, uitleggen. Thematiek moet boeiend zijn. Verrassen (echo onder de grond, pop met hele grote nek of andere technische trucs), afwisseling met spanning. Belevingsgevoel en hoge kwaliteit.

Volwassenen
Speler moet zich comfortabel voelen, dat geeft volwassenen ook comfortabel gevoel. Spelen met feit dat het een pop is. Sfeer is van belang, goede tekst, goede beweging en precieze, tempo. Spel kan heel abstract zijn, meerdere lagen. poppenspel moet kloppen
Verschil amateur-professioneel theater door belevingsgevoel en kwaliteit. Kern: boeien

Ouderen
Mensen met somatische problematiek (lichamelijke ziekte) willen soms niet bij dementerende ouderen zitten bij een workshop. Afstemmen luistert heel nauw.
Op moment dat er contact ontstaat, vindt familie vaak mooi. Soms vindt familie het moeilijk om te zien. Gebruik muziek werkt ook heel mooi (www.alzheimergeluk.nl)

3. Specifieke doelgroepen en locaties:
Anderstaligen, vluchtelingen, zieke kinderen, mensen met een beperking, dementerende ouderen.

Locaties: besloten voorstellingen:
selectie op bv leeftijd: zie boven.
Selectie op oorsprong: bedrijven, scholen, zorgcentra, huiskamervoorstellingen.
Voorstelling op maat voor een specifieke individuen.

Locaties: openbare voorstellingen:
Met kaartverkoop: mensen komen heel gericht.
Zonder kaartverkoop, gratis: Straat, winkelcentra, park, strand. Hier kom je ook in aanraking met mensen die er niet voor gekozen hebben voor de inhoud.

Soorten voorstellingen:
Enkel kijken, interactief, mee spelen.

Combineren van ‘doelgroepen’:
Samen met peuters en ouderen poppen maken en mee laten spelen tijdens de kerstvoorstelling.
Kerstverhaal spelen voor moslims in de Schilderswijk.
Wat is doel van je voorstelling (boodschap):
Therapeutisch, muziek. Dit komt thema komt terug in de POPUbijeenkomst van 11 april 2017.